Program CDPAP

 

Co to jest „CDPAP”?

Program CDPAP oferowany przez Home Family Care zapewnia klientom indywidualną pomoc
finansowaną przez biuro Medicaid miasta Nowy Jork.
Dzięki temu możesz zamówić opiekę domową swojemu krewnemu, przyjacielowi czy członkowi
rodziny. Osobisty asystent zostanie przeszkolony i będzie nadzorowany przez klienta lub
wyznaczonego przedstawiciela.

Kto jest uprawniony do skorzystania z programu „CDPAP”?

Aby skorzystać z programu bezpośredniej opieki indywidualnej, musisz:
kwalifikować się do korzystania z programu Medicaid oraz
kwalifikować się do korzystania z opieki długoterminowej w ramach planu opieki
długoterminowej (MLTC).

Jakie są zalety programu „CDPAP”?

Program pozwala klientom na swobodny wybór osoby, która ma pełnić rolę ich osobistego
asystenta.

Jak działa program „CDPAP”?

Po zakwalifikowaniu się do programu CDPAP i zatwierdzeniu liczby godzin usług
świadczonych przez Manage Long Term Care Program należy wyznaczyć osobę, która będzie
Twoim osobistym asystentem. Należy wyznaczyć dwóch osobistych asystentów. Jeden z nich
będzie Twoim głównym asystentem, zaś drugi będzie asystentem zapasowym. Asystent może
być członkiem twojej rodziny, przyjacielem lub krewnym, ale nie może być małżonkiem ani
wyznaczonym przedstawicielem klienta. Bardzo ważne jest, abyś czuł(a) się komfortowo w
obecności wyznaczonej osoby w swoim domu i aby mogła ona pomagać Ci w codziennych
czynnościach.

Home Family Care odpowiada za:

Przetwarzanie płatności na rzecz każdej osoby, która świadczy usługi za pośrednictwem Home
Family Care. Płatności będą dokonywane raz w tygodniu po otrzymaniu przez Home Family
Care rozliczenia czasu pracy od osobistego asystenta i sprawdzeniu go z klientem.
Płatnościami zarządza stan Nowy Jork, a podlegają one przepisom prawa federalnego.
Koordynowanie wszelkich spraw związanych z formami zatrudnienia każdego osobistego
asystenta.
Prowadzenie poufnych akt wszystkich zatrudnionych asystentów osobistych.
Sprawdzenie, czy w systemie HFC zarejestrowany został drugi, zapasowy asystent osobisty na
wypadek, gdyby główny asystent był niedostępny.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.