Uncategorized @ht

  Kisa “CDPAP” a ye? “CDPAP“ Home Family Care (HFC) se pwogram asistan pèsonèl pou kliyan ke biwo Medicaid vil New York la fonde. Sa ba ou opòtinite pou ou vin yon kliyan swen adomisil pou fanmi, zanmi, ak manm fanmi ou yo. Y ap fòme asistan pèsonèl la epi...